- Kancelaria Prawa Kanonicznego "Kanonika" Natalia Bohacz

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZAKRES USŁUG

Prawnicy Kancelarii Prawa Kanonicznego Kanonika specjalizują się w prowadzeniu procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed właściwymi miejscowo Trybunałami kościelnymi. Udział adwokata w procesie nie jest konieczny, gdyż strona ma prawo do tego, aby samodzielnie brać w nim udział. Pragniemy jednak zaznaczyć, iż proces ten jest procesem pisemnym. Co za tym idzie, warto mieć świadomość jak ważne jest czuwanie nad jego prawidłowym i terminowym przebiegiem, jak ważna jest każda reakcja strony, każde pismo kierowane do Trybunału, a przede wszystkim poprawne zredagowanie skargi powodowej – każde z tych działań ma na celu przybliżać do słusznego rozstrzygnięcia, czy Państwa małżeństwo zostało ważnie zawarte.

Swoją pomoc kierujemy zarówno do stron powodowych, jak i pozwanych; do osób zamieszkałych w Polsce, ale także do tych, którzy na stałe przebywają poza granicami naszego kraju.

W zakres działalności naszej Kancelarii wchodzą w szczególności:

                                               

 • Bezpłatna konsultacja i wstępna ocena każdej sprawy przed rozpoczęciem procesu;

 • Określenie właściwego tytułu prawnego, z jakiego strona powodowa może wystąpić do Trybunału z prośbą o stwierdzenie nieważności małżeństwa;

 • Pomoc w doborze odpowiedniego materiału dowodowego;

 • Sporządzenie skargi powodowej;

 • Sporządzenie skargi wzajemnej;

 • Redagowanie pism procesowych w trakcie trwania całego procesu;

 • Wstępna weryfikacja zeznań świadków;

 • Przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt;

 • Składanie repliki na uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego;

 • Zredagowanie skargi o nieważność wyroku;

 • Sporządzenie apelacji do Trybunału II Instancji;

 • Sporządzenie apelacji do Roty Rzymskiej;

 • Zredagowanie prośby o dyspensę od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego.


Mając na względzie różny stopień zawiłości i potrzeb w danej sprawie, nasza Kancelaria oferuje Państwu swoją pomoc i doradztwo nie tylko w powyższych czynnościach, ale
także na każdym etapie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Stajemy naprzeciw najbardziej skomplikowanych przypadków.

Napisz do nas na adres:
biuro@kanonika.pl
Żadne zapytanie, które do nas trafi, nie pozostanie bez odpowiedzi!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego